Cốm,làng vòng,đặc sản, hà nội, ẩm thực, gia truyền,cốm tươi, cốm sấy, bánh cốm
084,1000,043